โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,012,158
ประกาศงดการเรียนการสอน และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
 
หน้าหลัก /..

ด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มขึ้น จนเข้าสู่พื้นี่ควบคุมสูงสุด โรงเรียนระยองวิทยาคม ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดดังกล่าว จึงขอแจ้งให้นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332