โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,822
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ประจำปีการศึกษา 2564
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 14 และ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยอง ได้ดำเนินโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ และท่านรองผู้อำนวยการ วีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และท่านรองผู้อำนวยการ รชยา แพงศรี โดยมีคุณครู กฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลควบคุมความเรียบร้อยตลอดทั้งกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ ห้องประชุมกระถินณรงค์ และห้องประชุมศิริมิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332