โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,821,039
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกาา 2564
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีมาตรการการป้องกันโดยมีจุดคัดกรองที่เข้มงวด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332