โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,821,067
การประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ รองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ และคณะครูผู้ร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมบุญศิริบำเพ็ญ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332