โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,820,990
โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่องของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี ท่านรองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ และคณะครู ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332