โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,821,058
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 7-9 เมษายน 2564 เวลา 07.30 – 16.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332