โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,821,038
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 
หน้าหลัก /..


หลักฐานการเข้าห้องสอบ
1.บัตรประจำตัวสอบ
2.บัตรประจำตัวประชาชน

ข้อปฏิบัติ
สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการทดสอบ

ผู้ปกครองรับ - ส่ง นักเรียน ณ จุดคัดกรองประตู 1 และประตู 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332