โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,710
รายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนระยองวิทยาคม รับรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ รองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรณ์ รองผู้อำนวยการรชยา แพงศรี และรองผู้อำนวยการปิยบุตร เอมโอฐ คณะครู เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเคร่งครัด และมีการแบ่งรอบการรายงานตัวเพื่อลดการแออัด โดยแบ่งเป็นรอบ รอบละ 40 คน บริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนระยองวิทยาคม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332