โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,733
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
 
หน้าหลัก /..

นางสาวจิตรลดา เทียนสวัสดิ์ ม.6/2 และนายสิร พรศิริประเสริฐ ม.6/5 เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ซื่งนางสาวจิตรลดาได้รับเหรียญทองแดง และนายสิร ได้รับเหรียญทอง โดยนายสิรมีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ณ ประเทศตุรกี จำนวน 6 คน ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 4 คน และสำรองจำนวน 2 คน ซึ่งนายสิร ได้สำรอง อันดับ 1..ครูผู้ฝึกซ้อม ครูโชติกา ครอสส์ และครูสุรธัส เทียบเทียม
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332