โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,708
ประกาศ การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
หน้าหลัก /..

ตามประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม (ฉบับเพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332