โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,986,203
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน [สะพานสู่ภาษาจีน]
 
หน้าหลัก /..

นักเรียนศิลป์จีน รยว. คว้าชัยชนะ เป็นตัวแทนนักเรียน สพฐ.
นางสาวพิชาญา ใจพอดี ม.6/13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนนักเรียนสังกัด สพฐ. ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน [สะพานสู่ภาษาจีน] 汉语桥 ครั้งที่ 14 ระดับมัธยมศึกษา โดยการประกวดจะแบ่งรอบการแข่งขัน 3 รอบดังนี้
1. การแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 28 มิถุนายน 2564 (ส่งคลิป)
2. สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน 30 มิถุนายน 2564 (ออนไลน์)
3. พูดสุนทรพจน์ภาษาจีนหัวข้อฉับพลัน 3 กรกฎาคม 2664 (ออนไลน์) โดย สพฐ. และ โรงเรียนศึกษานารี รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดแข่งขัน
การแข่งขั้นครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.จากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขันกว่า 130 คน เพื่อคัดหาตัวแทนนักเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 5 คน และมี นร. สังกัด สช. จำนวน 5 คน นร.สังกัด อาชีวะ จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย เพื่อหาตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ต่อไป
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332