โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,012,155
นักเรียนศิลป์จีน รยว. คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาจีนและรางวัลชมเชยร้องเพลงจีน ระดับประเทศ
 
หน้าหลัก /..

นักเรียนศิลป์จีน รยว. คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาจีนและรางวัลชมเชยร้องเพลงจีน ระดับประเทศ
สืบเนื่องจาก สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประกวดร้องเพลงจีนและสุนทรพจน์ภาษาจีน ภายใต้กิจกรรม วันเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 月圆中秋 云迎国庆
กิจกรรมหลัก: ฉลองวันขงจื่อโลก ครั้งที่ 8 孔子学院日 การแข่งขันเป็นรูปแบบออนไลน์ และผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยที่ไม่ได้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก โดยส่งคลิปผลงานส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศิลป์จีน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดังนี้
1. นางสาวญาณิศา พฤกษ์ทยานนท์ ม.5/13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 中文演讲 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,500 บาท ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจันทา จำปีกลาง
2. นางสาวศิรินรัตน์ ศรีพล ม.6/13 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงจีน 中文歌曲演唱ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ครูผู้ฝึกซ้อม นายชญานิน ครึกกระโทก
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332