โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,012,160
นักเรียนระยองวิทยาคมรับแล้ว Pfizer เข็มที่ 2
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ห้างสรรพสินค้า Central plaza Rayong โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 โดยการเว้นระยะห่างเพื่อลดการแออัด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332