โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,012,149
เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 นางสาวอุมากร เขียวเสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออกฯ ครั้งที่ 40
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขิมระดับมัธยมศึกษา ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร
ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล ครูนุชสรา พิณพาทย์
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332