โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,914
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับที่ 42
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนระยองวิทยาคมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับที่ 42 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างเพื่อลดการแออัด
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332