โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,888
การทดสอบความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
หน้าหลัก /..

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้จัดการสอบภาคปฎิบัติ (รอบทดสอบความสามารถพิเศษ) ประเภทห้องเรียนปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคาร 5 โดยแยกเป็นสาระต่างๆดังนี้
- สาระดนตรีสากล
- สาระทัศนศิลป์
- สาระนาฏศิลป์
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332