โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,883
กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
หน้าหลัก /..

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการวีรวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ ท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ และคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332