โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,915
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
 
หน้าหลัก /..

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการวีรวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ ท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ และคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332