โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,911
คณะตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
 
หน้าหลัก /..

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นำโดย นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) โดยมีท่าน ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332