โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,889
โรงเรียนระยองวิทยาคมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการการเปิดเรียน On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19
 
หน้าหลัก /..

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนระยองวิทยาคมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นวันแรกในรูปแบบ On-Site ตามมาตรการการเปิดเรียน On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 โดยมีท่าน ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ท่านรองผู้อำนวยการสมปอง โชคนิมิตร ท่านรองผู้อำนวยการวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ ท่านรองผู้อำนวยการจุฑามาศ เสมามอญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการยังกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน ณ สนามกีฬา โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332