โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,822
การเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น 1 คน เเข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ม.ปลาย 1 คน เเข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ม.ปลาย 1 คน แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รางวัลชมเชย ม.ต้น 1 คน เป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนได้เเสดงออกอย่างเต็มศักยภาพและคุณภาพอย่างเต็มที่
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332