โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,830
การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ วัฒนธรรมนำสังคม
 
หน้าหลัก /..

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โครงการประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "วัฒนธรรมนำสังคม" ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ นายนภทีป์ ป้อมสันเทียะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย เงินรางวัล 3,000 บาท เด็กหญิงสุวิชญา อำไพเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ม.ต้น เงินรางวัล 2,000 บาท นางสาวณัชญาพร มุกดาหาร ม.ปลาย ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท และเด็กชายเพชรอมร ม.ต้น ได้รับรางวัลชมเชย ม.ต้น เงินรางวัล 500 บาทเป็นเกียรติและน่าชื่อชม อย่างสูงสุด
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332