โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,818
แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 
หน้าหลัก /..

26 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าเเข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้ แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์สม ม.3/13 แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นายภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์ ม.5/14 แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ม. ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวรักษิตา อยู่คง ม.6/10 เเข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น รางวัลชมเชย เด็กหญิงพรพรหม ปานทองคำ
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332