โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,927,826
การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
 
หน้าหลัก /..

26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันสุนทรภู่ โดยนักเรียนของโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

1. นายปวริศ กิตติดิลก

2. นายพนธกร ภูประเสริฐ

3. นายภาณุพงศ์ กลิ่นชั้น

4. นายพัสกร พรหมทอง

5. นายศิวกร เภตราเสถียร

โดยนักเรียนทั้ง 5 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
 
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332