โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,927
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตาศักยภาพเหมาะสม)
ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการมาเรียนของนักเรียน
ประกาศ แจ้งวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านศักยภาพ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง แจ้งชะลอการจัดการเรียนการสอนชดเชย
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการมาเรียนของนักเรียน
กิจกรรม Roadshow 64 แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านศักยภาพ) ปีการศึกษาอ2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีศํกยภาพเหมาะสม (โควตาด้านคุณธรรม และโควตาด้านวิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านวิชาการ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล
ประกาศงดการเรียนการสอน และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตาด้านศักยภาพ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตาด้านคุณธรรม) ปีการศึกษา 2564
 
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    ทั้งหมด  301  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332