โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,932
กิจการนักเรียน
กิจกรรม ร.ย.ว. อาสาพัฒนาสังคมไทย ปีการศึกษา 2563
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเจดีย์กลางน้ำ
การประชุมปรับปรุงและพัฒนาแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2563
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2563
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำชีวิต ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนระยองวิทยาคมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563
กิจกรรมค่ายแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเต้นแอโรบิค
งานอนามัยโรงเรียน เหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับ รพ.ระยอง ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต
 
                    10    ทั้งหมด  144  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332