โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
ศิลปะ
การแข่งขันประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศศรีราชา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ในงานวันวิชาการ เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า - แดง
โรงเรียนระยองวิทยาคม บรรเลงเพลงรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 79 ปี
กิจกรรมวันศิลป์พีระศรี
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การแข่งขันงานวันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง ณ โรงเรียนศรีราชา ประเภทดนตรีไทย
รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย​ ระดับนักเรียนภาคตะวันออก​ ชิงถ้วย​พระราชทาน​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เท​พรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​
 
    ทั้งหมด  9  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ