โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,725
ศิลปะ
เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การแข่งขันงานวันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง ณ โรงเรียนศรีราชา ประเภทดนตรีไทย
รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย​ ระดับนักเรียนภาคตะวันออก​ ชิงถ้วย​พระราชทาน​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เท​พรัตนราชสุดา​ฯ​ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์
การแสดงทางนาฎศิลป์ ชื่อชุดเมืองระยอง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ My Pharmacist เรื่องยาและสุขภาพ วางใจเภสัชกร
แถลงข่าววันสุนทรภู่
สมัครวงโยธวาทิต โรงเรียนระยองวิทยาคม
รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่65 ประจำปีการศึกษา2558
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่65
ประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
 
      ทั้งหมด  22  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332