โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
เอเชียตะวันออก
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 ห้อง 16
กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์
นักเรียนศิลป์จีน รยว. คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาจีนและรางวัลชมเชยร้องเพลงจีน ระดับประเทศ
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษา (สะพานสู่ภาษาจีน)
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน [สะพานสู่ภาษาจีน]
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
กิจกรรมค่ายศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น)
นักเรียน ศิลป์จีน ระยองวิทยาคม สุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งต่อในเวทีระดับนานาชาติ!!!
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออก
นักเรียน ศิลป์จีน ร.ย.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับ สพฐ.!
ค่ายภาษาจีน เป่ยต้า สานฝัน ปันความรู้ ครั้ังที่ 1
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2563
 
    ทั้งหมด  12  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ