โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,702
เอเชียตะวันออก
นักเรียนศิลป์จีน รยว. คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาจีนและรางวัลชมเชยร้องเพลงจีน ระดับประเทศ
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษา (สะพานสู่ภาษาจีน)
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน [สะพานสู่ภาษาจีน]
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
กิจกรรมค่ายศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น)
นักเรียน ศิลป์จีน ระยองวิทยาคม สุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งต่อในเวทีระดับนานาชาติ!!!
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออก
นักเรียน ศิลป์จีน ร.ย.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับ สพฐ.!
ค่ายภาษาจีน เป่ยต้า สานฝัน ปันความรู้ ครั้ังที่ 1
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2563
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัล เสม็ดคัพ ครั้งที่ 7 และกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม
กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 12 รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภูมิภาค
กิจกรรมวันตรุษจีน ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ 万事如意 新年发财
การแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ฮั่นหยู่เฉียว ระดับมัธยมศึกษา
 
            ทั้งหมด  68  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332