โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,659
การงานอาชีพ
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
การอบรมการสร้างงาน 3D ด้วยโปรแกรม Blender
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่น ในรายการ UNESCO-Microsoft ASEAN Culture of Peace
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The National Software Contest : NSC-2017)
สอวน.คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ค่ายผู้นำห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม ม.5/2 - ม.6/2
งาน “๑ ทศวรรษ คืนสู่เหย้าชาว วิทย์-คอม”
นักเรียนวิทย์-คอม เข้าค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 2
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงาน CS Festival 2015
นักเรียนวิทย์-คอม เข้าค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 2
Kodu Kup Thailand 2015
อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ / สอวน.คอมพิวเตอร์
ผู้แทนศูนย์ภาคตะวันออก จาก ร.ย.ว. ที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
 
      ทั้งหมด  23  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ