โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,725
การงานอาชีพ
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 1
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
การอบรมการสร้างงาน 3D ด้วยโปรแกรม Blender
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แสดงความยินดีกับลูกศิษย์วิทย์-คอม รุ่น 10 ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (TOI 14)
แสดงผลงานที่ได้รับรางวัล Smart Education Award by Unicef Thailand
ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่น ในรายการ UNESCO-Microsoft ASEAN Culture of Peace
ร่วมแข่งขันสร้างแอปพลิเคชั่นในรายการ Unesco - Microsoft Hack for Asean Culture of Peace
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC2018)
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์
อบรมติวโอลิมปิกวิชาการ สอวน.คอมพิวเตอร์
 
        ทั้งหมด  41  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332