โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,662
English Program
กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมคริสมาส 2016 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ค่ายพัฒนาและฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 2
ประชุมโรงเรียน EP/MEP ภาคตะวันออก (โซนC) ครั้งที่1/2559
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้ทำการปรับพื้นฐานนักเรียน
โครงการ Nova Scotia international student program
การประชุมโรงเรียน EP/MEP ภาคตะวันออก (โซน C) ครั้งที่ 1/2559
โครงการอบรมวัฒนธรรมองค์กรแก่ครูชาวต่างชาติและครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ English Program ม.1 - ม.4
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.ปลาย
 
      ทั้งหมด  20  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ