โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับรองคณะผู้บริหารโครงการแลกเปลี่ยน Dunman High School
การประชุม STEP Virtual Engagement 2021-2022
ต้อนรับนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563-2564
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/11
กิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการติวภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2563
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English-Up Camp)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคาอสเวิร์ด​เกม​ เอแม็ท คำคม​ ซูโดกู​
การประชุม Video Conference Dunman High School
กิจกรรม RYW Intensive Comunication English Camp 2020
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์โอเน็ตในรายวิชาภาษาอังกฤษ
 
    ทั้งหมด  15  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ