โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,718,934
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคมต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
พิธีน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคมได้จัดพิธีมุทิตาคารวะและงานเลี้ยงอำลาแด่ข้าราชการครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกดเจลให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม
ศึกษาดูงานจากสาขาวิชาบริหารการศึกษา
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ ทีโพล์ อัลเจลและน้ำยาล้างจานมีโพล์ เพื่อช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรค
 
            ทั้งหมด  63  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332