โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,927
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564
สู้! โควิดไปด้วยกัน
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง
ร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ชำระล้างสิ่งสกปรกและทำความสะอาดโรงอาหารกับบริเวณทางเดินโคฟเวอร์เวย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
              ทั้งหมด  76  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332