โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,629
นักศึกษาวิชาทหาร
ระเบียบ ระเบียบสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

ระเบียบ นรด. การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร

สถิตินักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปี ชาย หญิง รวม
ชั้นปีที่ 3 165 2 167
ชั้นปีที่ 2 181 2 183
ชั้นปีที่ 1 184 4 188
จำนวนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563


ประกาศ กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการทดสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการทดสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ร.ด.จิตอาสา
 
    ทั้งหมด  3  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ