โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,687
ข่าวสารนักเรียน
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อเลขที่คู่ และเลขที่คี่ ระดับชั้น ม.4
ตรวจสอบรายชื่อเลขที่คู่ และเลขที่คี่ ระดับชั้น ม1
กำหนดการสมัครและรายงานตัว นศท. ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตรวจสอบรายชื่อเลขที่คู่ และเลขที่คี่ ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6
ประกาศ กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการทดสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทศักยภาพความเหมาะสม ปีการศึกษา 2563
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านศักยภาพ) ปีการศึกษา 2563
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านศักยภาพ) ปีการศึกษา 2563
โปรแกรมประเมินสิทธิ์สมัครโควตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ) ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านวิชาการ) ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควตาด้านคุณธรรม) ปีการศึกษา 2563
 
      ทั้งหมด  22  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332