โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,678
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ห้องเรียน Smart-Com
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกครั้งที่ 9
พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (GIFTED)
โครงการรอบรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ห้องเรียนพิเศษ Smart Com ครั้งที่ 2
โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คอม
มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ที่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบการแข่งขันระดับชาติ รายการที่ 1 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์
การแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การอบรมฝึกปฎิบัติทักษะการปฐมพยาบาล
การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในงานวันวิชาการกิจกรรมเปิดบ้านศรีราชาฟ้า-แดง โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
            ทั้งหมด  61  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332