โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมนาคอมพิวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 พิธีปิดค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 3
ห้องเรียนพิเศษสมาร์ทคอม จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT ครั้งที่ 2
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Sci-Pro)
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (วิทย์ฯ-คอมฯ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ห้องเรียน Smart-Com
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกครั้งที่ 9
พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (GIFTED)
โครงการรอบรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน ICT ห้องเรียนพิเศษ Smart Com ครั้งที่ 2
โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คอม
มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)
มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ที่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบการแข่งขันระดับชาติ รายการที่ 1 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 16
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์
 
      ทั้งหมด  28  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ