โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,758,927
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์
การแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การอบรมฝึกปฎิบัติทักษะการปฐมพยาบาล
การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในงานวันวิชาการกิจกรรมเปิดบ้านศรีราชาฟ้า-แดง โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเปิดค่ายวิชาการและพัฒนา E.Q. 63 ปีที่ 15 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คอม
พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม
พิธีเปิดค่ายวิชาการและพัฒนา EQ ห้องเรียนพิเศษ Smart com
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ถวายพวงมาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการแข่งขันโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC
กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา
 
          ทั้งหมด  54  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332