โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,688
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี    รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) 12 ที่นั่ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การคืนเงิน/ลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติบัติการวิทยาศาสตร์
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดจ้างบริการทำความสะอาด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
            ทั้งหมด  68  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332