โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,635
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี    รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องกลุ่มบริหารวิชาการและห้องเรียนภูมิศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้อง Resource
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Resource
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายใน
ประกาศยกเลิกจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงภายในห้องสมุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 
            ทั้งหมด  71  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ