โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,722
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี    รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายใน
ประกาศยกเลิกจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงภายในห้องสมุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศการลดเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) 12 ที่นั่ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การคืนเงิน/ลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติบัติการวิทยาศาสตร์
 
            ทั้งหมด  63  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332