โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,681
ภาษาไทย
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการการเรียนรู้
การแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑
การประกวดกลอนสด ครั้งที่๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง งานวันยุวกวี
งานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ วัฒนธรรมนำสังคม
การเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย
 
      ทั้งหมด  25  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332