โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,631
ภาษาไทย
กิจกรรมค่ายภาษาไทย
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการการเรียนรู้
การแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ วัฒนธรรมนำสังคม
การเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ละครเวที เรื่องสังข์ทอง
โครงการ "ตามรอยสุนทรภู่ " ประจำปี 2559
ต้อนรับคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 26
แข่งขัน ประกวดเล่าข่าวภาษาไทย
"วรรณคดีสัญจร"
การแข่งขันแต่งกลอนงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง-ตะวันออก
 
      ทั้งหมด  18  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ