โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,688
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ภาษาไทย


นายเทวา ชื่นชู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวัชรินทร์ นระทัด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจินพร เชื้อบุปผา
ครู

นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จ
ครู

นางจุไรรัตน์ ศิริภูล
ครู

นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ครู

นางฉัตรอมร คงธนาคมธัญกิจ
ครู

นางรัตนาภรณ์ เปยะกัง
ครู

นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร
ครู

นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำ
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์
ครู

นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
ครู

นางสาวยุพิน แบนไทย
ครู

นายบรรดาศักดิ์ กำประโคน
ครู

นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ
ครู

นางสาวจารุวรรณ โนนสุข
ครู
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332