โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
สุขศึกษาและพลศึกษา


นายอภิสิทธิ์ อภิญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสราวุธ พรหมมาศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธีรเดช ประสิทธินาวา
ครู

นายชาญธวัช ศรัทธาผล
ครู

นางสาวแสงเดือน โอทาน
ครู

นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทก
ครู

นายธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์
ครู

นางสาวพินิจ ลีอุดม
ครู

นายศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช
ครู

นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวย
ครู

นายเอกลักษณ์ นรินทร
ครู

นายปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์
ครู

นายณัฐมาศ ริมสมุทร
ครู
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ