โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,783
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ศิลปะ


นายรพีภพ ใบเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายกัมพล เกื้อนพกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนุชสรา พิณพาทย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชูชัย นาคปั้น
ครู

นางสาวเนติมา เที่ยงตรง
ครู

นายศรายุทธ ทะชัยวงศ์
ครู

นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอก
ครู

นายเจษฎา ชาติแพงตา
ครู

นายกิตติศักดิ์ อินทะจร
ครู

นายศรวิชัย พิเศษรัมย์
ครูพิเศษ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332