โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,705
างวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
 
   
นางรชยา แพงศรี
ด้าน : ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นายปิยบุตร เอมโอฐ
ด้าน : ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน)

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา
ด้าน : ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์
ด้าน : บริหารจัดการยอดเยี่ยม

เหรียญทอง ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวณฐพร มั่นคง
ด้าน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : Best Practice
   
          ทั้งหมด  16  รายการ

LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332