ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
     
สำหรับครูเข้าระบบ  
*  
*