วิชาที่เปิดลงทะเบียน PART 1

1.ภาษาไทย / กลุ่ม 1 GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย
สมาชิก 32/36
2.ภาษาไทย / กลุ่ม 2 GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย
สมาชิก 33/36
3.ภาษาไทย / กลุ่ม 3 9 วิชาสามัญภาษาไทย
สมาชิก 32/36
4.เคมี / กลุ่ม 1 เคมี
สมาชิก 31/36
5.วิทยาศาสตร์ / กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
สมาชิก 33/36
6.ชีววิทยา / กลุ่ม 1 ชีววิทยา
สมาชิก 32/36
7.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 1 PAT1
สมาชิก 32/36
8.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 1 วิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)
สมาชิก 33/36
9.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 2 วิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)
สมาชิก 34/36
10.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 2 PAT1
สมาชิก 30/36
11.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 3 PAT1
สมาชิก 30/36
12.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธณรม / กลุ่ม 1 สังคมศึกษา ฯ 9 วิชาสามัญ
สมาชิก 33/36
13.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 1 Advance English
เต็มแล้ว
14.ภาษาฝรั่งเศส / กลุ่ม 1 PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
สมาชิก 22/36
15.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 2 Advance English
สมาชิก 30/36
16.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 3 Advance English
สมาชิก 30/36
17.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 4 Advance English
สมาชิก 30/36
18.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 1 PAT 7.4 ภาษาจีน
สมาชิก 26/36
19.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 2 PAT 7.4 ภาษาจีน
สมาชิก 14/36
20.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 3 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
สมาชิก 20/36
21.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 4 PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
สมาชิก 14/36


วิชาที่เปิดลงทะเบียน PART 2

1.ภาษาไทย / กลุ่ม 1 GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย
สมาชิก 32/36
2.ภาษาไทย / กลุ่ม 2 GAT เชื่อมโยง ภาษาไทย
สมาชิก 30/36
3.ภาษาไทย / กลุ่ม 3 9 วิชาสามัญภาษาไทย
สมาชิก 34/36
4.เคมี / กลุ่ม 1 เคมี
สมาชิก 31/36
5.ชีววิทยา / กลุ่ม 1 ชีววิทยา
สมาชิก 34/36
6.วิทยาศาสตร์ / กลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
สมาชิก 34/36
7.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 1 PAT1
สมาชิก 30/36
8.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 1 วิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)
สมาชิก 30/36
9.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 2 PAT1
สมาชิก 31/36
10.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 2 วิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)
สมาชิก 30/36
11.คณิตศาสตร์ / กลุ่ม 3 PAT1
สมาชิก 30/36
12.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กลุ่ม 1 สังคมศึกษา ฯ 9 วิชาสามัญ
สมาชิก 31/36
13.ภาษาฝรั่งเศส / กลุ่ม 1 PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
สมาชิก 28/36
14.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 1 Advance English
เต็มแล้ว
15.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 2 Advance English
สมาชิก 32/36
16.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 3 Advance English
สมาชิก 33/36
17.ภาษาอังกฤษ / กลุ่ม 4 Advance English
สมาชิก 30/36
18.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 1 PAT7.4 ภาษาจีน
สมาชิก 13/36
19.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 2 PAT7.4 ภาษาจีน
สมาชิก 19/36
20.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 3 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
สมาชิก 22/36
21.ภาษาเอเชียตะวันออก / กลุ่ม 4 PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
สมาชิก 13/36